31 mája 2012

Putovanie okolím IV.


 Dóm sv. Martina, jedna z dominánt hlavného mesta. Bol stredobodom kultúrneho, cirkevného a spoločenského diania. Miesto, kde stojí dnešná katedrála, bolo centrom vznikajúceho mestského osídlenia. Stred ciest, trhov, jednoducho jadro vtedajšieho mesta..17 mája 2012

16 mája 2012

Zber, sušenie a skladovanie

.. zamýšľam sa nad zberom liečivých rastlín,
 po ktorých kedysi siahli aj naše staré mamy.
Hoci si to vyžaduje viac námahy, ako len prehltnúť tabletku, 
pretože sa so starobylým liekom treba oboznámiť, dopestovať a spracovať.. 

výsledok stojí za to..


14 mája 2012