29 marca 2012

Putovanie okolím I

turisticko-náučný chodník v Horšianskej doline 
Horšianska dolina je národnou prírodnou rezerváciou od roku 1976, naväčšie chránené územie v okrese Levice o rozlohe 326 ha.
 úzka kaňonovitá dolina vznikla eróznou činnosťou potoka Sikenica 
* * *
* * *
* * *
svah je pokrytý lesostepnou vegetáciou
 vulkanické podložie s 20 až 30 metrov vysokými skalnými stenami  
obvodové múry Dolného mlynu
* * *

24 marca 2012

Nevesta hôl 2009

.. zaujali ma fotografie z vystúpení divadla Potôň.
..
Kedysi sídlili na levickom hrade .. ale, to už bolo dávno, kedysi, keď začínali hrať, keď sa rozbiehali ..
..
inscenácia Švantnerovej Nevesty hôľ v prevedení Ditte - Jurčovej
..
realizovaná mimo divadelných priestorov
..
.. zaujímavý kontrast folklórnych prvkov - mestského prostredia s prírodou - fantáziou - naturálnosťou ..
..
hra pôvodne osadená do starého sveta, dnes sa mení na moderné prostredie,
avšak korene a hodnoty predkov s modernými výdobytkami technológií - mysle sa vzájomne dopĺňajú. 
..

 "najnovšia inscenácia režisérky Ivety Ditte Jurčovej. Nevesta hôľ sa v súčasných exteriéroch mestského prostredia zmení v postmoderný mýtus."

22 marca 2012

Putovanie okolím

Hajlóky ll

.. tieto sme našli počas sobotnej prechádzky zaliatej hrejivými slnečnými lúčmi ..
Náučný chodník vybudovaný v r. 2010/2011 v katastrálnom území mesta Levice, oblasť Krížny vrch, "bývalá - súčasná vinohradnícka oblasť".
Trasa by mala nadviazať na Nitriansku kráľovskú vínnu cestu.
Socha sv. Urbana
Krížnovršská studňa hlboká 36m
Rozloha viníc je vyše 70ha a nachádza sa tu viac ako 250 viničných domčekov.
.. na miernom kopčeku sa hrdo vypína Mariánska kaplnka ..
Výškové prevýšenie je 20 až 35m.
a záverečný pohľad na židovský cintorín v západe pred-jarného slniečka ..


18 marca 2012

Kolo sa točí, sila horí ..

Obrady jari, Eostrin deň, Ostara
19. až 22. marca nastáva Vernal equinox, okamih, kedy slnečné lúče dopadnú na zemský povrch kolmo rovníku. Je spájaná s Medzinárodným dňom astrológov, pretože je prvý deň v znamení Barana, ktorým začína Zodiac. Taktiež je tento deň spájaný s keltským sviatkom..
Prichádza doba, keď zima je už definitívne za nami a príroda sa preberá zo svojho spánku. Je to čas zasvätený zdraviu, čas začiatkov činností, zariekavania a starostlivosti o „rituálnu“ záhradku. Noc a deň sú teraz rovnako dlhé.
Už oddávna symbolizuje toto obdobie vajíčko – znamená nový život a znovuzrodenie 
.. jej krok je ľahký ako krok bielej lane a kde sa jej bosá noha dotýka zemi, tam rozkvitajú kvety a zelenajú sa stromy. A jednej noci, keď zrovna svieti jasný mesiac a nebo je plné hviez, ..
Dni sú v ľudových zvykoch spájané so symbolickým „utrpením“ - šibačka. 
24. apríla je sviatok sv. Juraja, piekli sa figúrky a v podvečer sa hľadali štvorlístky pre šťastie s tým, že nálezca ho musel niekomu darovať a to dokonca tak, aby o ňom dotyčný nevedel. Čím viac lístkov mala ďatelinka, tým viac šťastia to znamenalo.
...kvetiny odhaľujú vnútorné myšlienky a pocity, taktiež by sme nemali váhať a častokrát ísť do prírody a prechádzka by mala byť jedinou činnosťou. Iné tradičné činnosti zahrňujú sadenie semien, akúkoľvek prácu s bylinkami – magickú, lekársku, umeleckú...

15 marca 2012

Mesiac kníh

Milujem knihy .. vôňu nových kníh
***
.. Áno pane. Cotford naklonil hlavu. K perám si priložil prst a naznačil Leemu, aby mlčal. Počuli, že k hrobke niekto beží. Cotford si želal, aby mali policajti povolené nosiť pištole: keby to bol jeden .. 
***
ale aj zaprášené obaly starých kníh
kde sa dá bruškom prsta napísať imiciála  ..

07 marca 2012

K sviatku

Prezerala som staré pohľadnice .. hodnota na nich išla postupne nahor .. 50hal,
1 Kčs, 1,50 Kčs, 2 Kčs,..
..
Na ďalšej kope pohľadníc na mňa čakala fotka ženy s kvetmi
 K MDŽ .. 8. marec