23 apríla 2012

Putovanie okolím II

Michalská brána
je jedným so symbolov Bratislavy
 jediná zachovalá brána zo štyroch, z mestského opevnenia 
 Múzeum zbraní sa nachádza na jednotlivých poschodiach vo veži
výhliadka na historické centrum mesta 
pohľady na jednotlivé svetové strany
Slavín
nachádza sa tu približne 90 kostolíkov
dvere, s ktorými sme vystúpili "von"