04 februára 2012

Sviatok svetiel

Tento čas značí dobu, kedy zima začne pomaly strácať svoju silu, dominanciu preberá letná časť roka.
Na tento sviatok sa viaže aj na chápanie času, ktorý je v našich očiach častokrát lineárny a naša predstava o ňom je veľmi jednoduchá: plynie od začiatku po našu smrť. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že čas je skôr cyklický, mnoho vecí sa opakuje a dáva nám príležitosť učiť sa a rásť.
Je čas sviatkov svetiel, kedy každá fakľa leskne sa a žiari, celá Zem oslavuje, pod svojim plášťom spánku.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára