05 marca 2014

Čriepky

Raz, dávno na chalupe
mi do oka padla táto svätenička
 Kalamár - ale po kom?
Kto s ním písal?


1 komentár: