27 mája 2014

Život na vidieku / Country life

Dávnejšie som spomínala, že niečo chystám.
***
Recently I mentioned that I'm going for something new.
 
Fotografie sú mojim dielom, ako aj všetky ostatné, pokiaľ nie je uvedené inak.
Miesto fotenia je u nás, na vidieku ..
***
Photos are my portion, as well as any other, unless stated otherwise.
Location shooting is with us, in the countryside ..
 
Pomaly Vám ukážem pár záberov - od nás .. / Slowly I will show you a few shots - from us ..

 
 

2 komentáre: